Takdim

Günümüz mutfak anlayışında yeni eğilimler; sağlık ve mutfak arasında ilişkiler kurabilen, estetik yönü güçlü, mutfak kültürlerine daha derinlikli yaklaşabilen seçici  tüketici profilleri oluşturmaktadır.

Ancak bütün sektörlerde olduğu gibi hizmet ve üretim sektöründe de etik çalışma kurallarının bir esasa bağlanması devlet otoriteleri yanında sivil kontrol mekanizmalarının denetleme ve yol göstermesindeki başarılarıyla yakından ilgilidir. Kontrolsüz, benimsenmemiş, standardı olmayan yanıltıcı reklamlar ile desteklenmiş hizmet ve üretimlerin tüketici açısından doğuracağı olumsuz sonuçlar açıktır.

Çözüm “Mârifetiltifâta tâbidir.” sözünde yatmaktadır. Doğru yapılan uygulamaların tüketiciler ile paylaşılması insanlarımızı daha iyi, daha özel, daha sağlıklı, daha lezzetli ve daha estetik hizmetlere kavuşturacaktır.

Günümüz kent yaşamında, doğru bilginin paylaşılması, mutfak bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin  hak ve hukukunun korunması, çevreye duyarlılık, yerellik ve evrensel davranış kültürünü geliştirme yolunda tüm  aktörlerin, kanaat önderlerinin rol almasını sağlamak  artık bir zarûret hâline gelmiştir.

Ancak bu düşüncenin yerleşmesi, herkesin birbirlerine olan saygı ve sevgisinin kural olarak kabul görmesi ve uygulanmasına bağlıdır.

Yiyecek ve içecek sektörü herkesin kendi düşünce ve hareketlerini serbestçe uygulayacağı bir arena değildir. 

Bizlerin görevi bu esas ve kurallar içinde, ortak akıl ve faydalar çerçevesinde bu düşünceleri  hakim kılmak ve geliştirmek olacaktır.

Mutfağı bir kültür ve eğitim unsuru olarak gören anlayışa yönelik itibarın en somut göstergesi yüzyıllar öncesinde işini “aşk ve fazilet” ile gerçekleştiren ve mesleğine büyük itibar kazandıran  Ateşbâz-ı Velî  Hazretleri için yaptırılan türbe olmuştur.

Buradan hareketle 2010 yılından bu yana, mutfağımızın tanınması ve yaygınlaşması yolunda gayret gösterenleri onurlandırarak teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz “Ateşbâz-ı Velî Mutfak ve Mutfak Kültürü Ödülleri” töreninin 2014 yılında itibaren Ateşbâz-ı Velî’nin yaşadığı  topraklarda, yani Konya’da yapılmasına  karar verilmiştir. Bu karar uyarınca Törenler 2014 ve 2015 yıllarında Konya’da gerçekleştirilmiştir.

Organizasyon çerçevesinde; desteğini isteyeceğimiz seçici kurul üyeleri yanında yarışma kategorileri, adaylarımız ve ödül sisteminin işleyişine dair çalışmalar ekte yer almaktadır.

Unutulmamalıdır ki, organizasyon içinde aday gösterilenler, ödül alan kurum, kuruluş ya da şahıslar kadar önem taşımaktadırlar. Çünkü her kategoride belirlenen adaylar onlarca hatta yüzlerce seçenek arasından seçilmiş olacaklardır.  

Bu organizasyon bir yarışma değildir, çünkü bizler için bu topraklara hizmet eden herkes özeldir ve gerekli saygıyı hak etmektedir.

Katkınızı çok önemsiyor ve bekliyoruz…

 

Onur Kurulu